Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Η σάπια κοινωνία βρωμάει όπως ο σκατώτατος μισθός.


Η πιο βρώμικη βρωμιά, είναι φυσικά τα σκατά.
Η έννοια των σκατών στην καπιταλιστική κουλτούρα, παρ'όλα αυτά, είναι βαθιά διφορούμενη. Στο The Ontogenesis of Money, ο ψυχολόγος Sandor Ferenczi υποστηρίζει πως στο πρωκτικό συγκρατητικό στάδιο της παιδικής ηλικίας βρίσκονται τα θεμέλια της συσσωρευτικής, προσανατολισμένης στην ανταλλαγή, αστικής προσωπικότητας. Τότε που το παιδί εκπαιδεύεται να συγκρατείται σκόπιμα μέχρι να πάει στην τουαλέτα, ενώ όταν αφοδεύει την καθορισμένη ώρα επιβραβεύεται. Έτσι διδάσκεται τη συγκράτηση, την καθυστέρηση της ικανοποίησης και την επικροτούμενη ανταλλαγή μιας ευχαρίστησης για μια άλλη. Γίνεται έτσι αυτοσυγκρατημένο, λογαριάζει τις ευχαριστήσεις του ως διαχωρισμένες από των άλλων.


Για το αστικό ασυνείδητο, μετέπειτα, τα σκατά είναι πλούτος αλλά μόνο όταν δεν τα βλέπεις.


Ο αστικός πλούτος ανθίζει μέσα απ'τα σκατά και παράγει σκατά.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

God knows as your dog knows
Την Κυριακή 1 Ιουλίου, στο ROCKWAVE FESTIVAL
θα δωθεί διάλεξη του ozzie
υπό τους ήχους των black sabbath
με θέμα:
"Σκατώτατος μισθός και Κεφάλαιο του Μάρξ,
μαλακίες τούμπανο, εγώ τα είπα όλα σε 5 λεπτά".

You've seen life through distorted eyes
You know you had to learn
The execution of your mind
You really had to turn
The race is run the book is read
The end begins to show
The truth is out, the lies are old
But you don't want to know

Nobody will ever let you know
When you ask the reasons why
They just tell you that you're on your own
Fill your head all full of lies 


The people who have crippled you
You want to see them burn
The gates of life have closed on you
And there's just no return
You're wishing that the hands of doom
Could take your mind away
And you don't care if you don't see again
The light of day

Nobody will ever let you know
When you ask the reasons why
They just tell you that you're on your own
Fill your head all full of lies

Where can you run to
What more can you do
No more tomorrow
Life is killing you
Dreams turn to nightmares
Heaven turns to hell
Burned out confusion
Nothing more to tell

Everything around you
What's it coming to
God knows as your dog knows
God blessed all of you
Sabbath Bloody Sabbath
Nothing more to do
Living just for dying
Dying just for you.